De tekenlessen en workshops worden  gegeven op basis van de psychosynthetische principes. De lessen hebben een holistisch karakter, wat wil zeggen dat de gehele mens wordt aangesproken waarbij de essentie is, dat alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Vanuit de holistische levensvisie wordt het zelf en de ander (mens, dier, plant of voorwerp) als deel van het geheel beschouwd. De tekenlessen zijn er niet specifiek op gericht een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid te geven, het werken vanuit de principes van het holistische tekenen leidt eerder tot een natuurgetrouwe weergave van je eigen innerlijk, van jezelf. Deze vorm van tekenen zet een deur open naar je innerlijke ruimtes, je onbewuste. Wanneer je zicht krijgt op de signalen van je onbewuste, krijg je inzicht  in je eigen functioneren. Deze herkenning leidt tot erkenning en vervolgens tot persoonlijke ontwikkeling.

 

De lessen zijn gericht op plezier hebben en ontdekken van de mogelijkheden van diverse materialen en technieken en daarnaast het ontdekken van je eigen mogelijkheden. Bij het aanbod onder de knop Tekenlessen lees je meer over de verschillende vormen van tekenlessen.

 

 

 

 

 

Welkom bij Aldus getekend….

knopen1Hondje

                  Coaching

Bij Aldus getekend…. ben je ook welkom voor een coachingstraject. Als coach beeldend werk ik met de cliënt op een creatieve wijze aan de verwerkelijking van een doel. Op de coachingspagina lees je er meer over.

 

 

                  Groepen

Aldus getekend…. organiseert workshops voor groepen. Dat kan zijn ter verbetering van het groepsgevoel, de groepsvorming. Maar ook wanneer je een groep mensen beter wilt laten samenwerken of een leuke workshop voor het personeel wilt, kunt je hier terecht.

Hierover lees je meer op de betreffende pagina.

Tekstvak: Haal meer uit jezelf bij Aldus getekend….

                  Tekenlessen

Aldus getekend…. is een centrum waar je terecht kunt voor je creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we voornamelijk door middel van tekenen maar ook andere vormen van creativiteit komen aan de orde. Met behulp van beeld, woord, geluid en gevoel leer je jezelf kennen en ontwikkelen in brede zin.

Wie een potlood kan vasthouden kan tekenen. Tekenen is praten met jezelf, je gaat de dialoog met jezelf aan. De beelden die jij op papier weergeeft, zeggen veel over jezelf, het geeft inzicht in jezelf. De tekentaal is een taal die niet gemanipuleerd kan worden, het komt uit je diepste zelf en is daarom oprecht. Je ervaart daardoor je eigen energie en schoonheid en je ontdekt je creativiteit. Bij Aldus getekend…. krijg je technieken en opdrachten aangereikt die dit creatieve proces op gang brengen. Kortom je maakt weer contact met jouw eigen innerlijke kunstenaar. In de lessen staan humor, veiligheid, en jezelf zijn centraal.

Centrum voor creatieve en persoonlijke ontwikkeling, groepsvorming en coaching

Tekstvak: Aldus getekend….